Startups: De Correspondent

Jay Rosen over The Correspondent: ‘Het moet in één keer goed’

Een jaar lang onderzoekt een Amerikaanse onderzoeksgroep samen met De Correspondent de mogelijkheden om The Correspondent in Amerika te lanceren. Het onderzoek staat onder leiding van media-onderzoeker extraordinaire Jay Rosen. Deze zomer was hij in Nederland. Hij is fan van De Correspondent, maar “het wordt moeilijk, op het moment zie ik vooral problemen.”

Vanaf dag één, dat wil zeggen al vier jaar lang, is het de wens van de oprichters van De Correspondent om Nederland te overstijgen. Waarom immers, zou goede journalistiek zich moeten bepreken tot een taalgebied. Maar ja, hoe doe je dat, zo’n onderneming opzetten in het buitenland? En werkt dat zo maar?

Enter Jay Rosen.

Want precies dat wilde de vooraanstaande Amerikaanse mediaprofessor eigenlijk ook wel eens weten. Hij ziet in de Nederlandse media-onderneming veel van zijn ideeën over de toekomst van journalistiek werkelijkheid worden en is enthousiast.

Wie is Jay Rosen?

Rosen stond begin jaren negentig aan de wieg van civic journalism, een stroming gericht op de aanname dat journalisten burgerschap en het publieke debat dienen te bevorderen. Zijn boek What are journalists for is een klassieker voor mediastudenten.

Rosen is een van de belangrijkste stemmen in het Amerikaanse debat over de toekomst van de journalistiek en pleit er vooral voor dat journalisten meer in gesprek gaan met hun publiek. Kijk voor een overzicht van de werkzaamheden van Jay Rosen op de website van New York University. Ernst-Jan Pfauth en Rob Wijnberg kennen zijn werk, en andersom.

Jay Rosen: ““Sommige elementen uit het model van De Correspondent gaan niet werken in de VS. Foto: JD Lasica (CC by 2.0).

Begin dit jaar kreeg Rosen ‘eigenlijk heel makkelijk’ 515.000 dollar los van de Knight Foundation De Knight Foundation is een Amerikaans fonds dat journalistieke projecten financiert die een impuls kunnen geven aan een goed geïnformeerde samenleving. en het Democracy Fund Het Democracy Fund investeert in organisaties die zich inzetten voor de Amerikaanse democratie. . Dat geld is er om te onderzoeken of het verstandig is als De Correspondent het in Amerika gaat proberen. Althans, dat is de voorzichtige formulering. Je kunt ook zeggen: een half miljoen dollar om de weg te effenen voor The Correspondent in Amerika. Want dat is het doel.

Stichting Democratie en Media (SDM) Stichting Democratie en Media is een Nederlandse stichting die investeert in onafhankelijke, kritische journalistiek. doet daar nog eens 300.000 euro bovenop, plus een converteerbare lening van 300.000 euro en krijgt daarvoor een aandeel van 5% in de toekomstige The Correspondent Lees op de website van Stichting Democratie en Media over de steun aan De Correspondent. Zo krijgt SDM dezelfde rol als bij De Correspondent.

Onderzoek voor De Correspondent

Als de Engelstalige seinen groen kleuren, zal The Correspondent in 2018 worden gelanceerd. Maar voor die tijd moet The Membership Puzzle nog even worden opgelost. Dat is de naam van het onderzoek dat Rosen doet met de studenten van zijn masteropleiding aan de New York University. Het onderzoek is gericht op het vraagstuk van lidmaatschap in de journalistiek. Kijk voor meer informatie op de website van The Membership Puzzle.

Rosen wil tussen Nederland (De Correspondent) en de VS (het onderzoeksteam) ‘kennisoverdracht in twee richtingen’. “Eigenlijk zijn er twee vragen”, zegt hij in juni in de lobby van een Amsterdamse hotel. Rosen is een paar dagen over van New York om kennis te maken op de redactie van De Correspondent. “Vraag één: wat is er al bekend over lidmaatschap in de VS? Dat is fijn voor De Correspondent om te weten. En twee: wat heeft De Correspondent al geleerd in Nederland op dat vlak wat we in de VS moeten weten?”

Daar zal een groot verschil in zitten, want in de VS zijn abonnementen veel minder gangbaar dan in Nederland. Maar dat is nog maar een van de obstakels die Rosen ziet. “Sommige elementen uit het model van De Correspondent gaan niet werken in de VS. We weten alleen nog niet welke.”

Hoe bent u betrokken geraakt bij dit project?

“Ik ontmoette Ernst-Jan en Rob enkele jaren geleden bij NRC. Rob was hoofdredacteur voor nrc.next, Ernst-Jan was hoofd online. Ze waren verrassend jong voor wat ze deden. Toen ik in 2013 op NiemanLab Het artikel op NiemanLab: A Dutch crowdfunded news site has raised $1.3 million and hopes for a digital-native journalism. las over De Correspondent en hun crowdfunding was ik enthousiast. Het bedrag dat ze ophaalden trok de aandacht, maar ik las in hun manifest ook veel van mijn ideeën terug, vooral over het betrekken van hun lezers. Ik bleef ze volgen en ik zag hun engelstalig werk. We hielden contact en ontmoetten elkaar in New York.

“In oktober 2016 kwam Ernst-Jan weer naar New York voor een conferentie. We spraken af, want ik wilde dat hij kwam spreken voor een groep van mijn studenten In de cursus Studio 20, waarin studenten werken aan innovatieve journalistieke projecten. Ik vind De Correspondent namelijk het belangrijkste experiment op het vlak van digitale innovatie en journalistiek, wereldwijd. Mijn studenten vonden het geweldig. Dit was precies wat ze zochten.”

“Toen zei Ernst-Jan in een interview voor de klas dat ze ambitie hadden om naar de VS of Engeland te gaan. Een verrassing voor mij, ik wist daar niets van. Op dat moment liepen hun gesprekken met The Guardian een beetje spaak en ze wisten niet hoe verder. Hij zei dat hij een partner zocht, een nieuwsorganisatie.”

“Tijdens deze publieke bijeenkomst zei ik direct: laat New York University je partner zijn. Wij helpen je. Hij zei: ‘O, dat is interessant.’ Maar ik was serieus. Ik zag wat hun verhaal deed bij mijn studenten, dat was geen beleefdheid, en ik waardeer hun mening. Dus daarna bleven we mailen. Ernst-Jan kwam in december terug en toen hebben we het serieus gemaakt: we gaan met elkaar in zee.”

“Het was eigenlijk heel makkelijk om geld los te krijgen. Een half uur praten met de directeur van de Knight Foundation en een uurtje met de Democracy Fund. Ze kennen me daar, dat helpt, en ze weten dat reader funding een manier is om nieuwsorganisaties te redden. De Correspondent heeft daarom waardevolle kennis voor de VS.”

Hoe ziet dat onderzoek er precies uit?

“Het geld gaat naar het Membership Puzzle Project, dus niet naar De Correspondent. Ik bepaal waar het aan gespendeerd wordt, samen met Emily Goligoski. Emily Goligoski geeft leiding aan het onderzoek van New York University naar de beste manier om De Correspondent internationaal te lanceren. Zij gaf bij de New York Times leiding aan het gebruikersonderzoek en ze werkte eerder bij Mozilla Mozilla is een stichting die zich inzet voor een open en voor iedereen toegankelijk internet en is bekend van de gratis Firefox-browser.. We zullen meer mensen aannemen, zoals studenten van mij, om academisch onderzoek te doen.”

‘We willen uitzoeken welke kennis er al is wat betreft lidmaatschap bij Amerikaanse media. Daar maken we een database van, we houden gesprekken met ervaringsdeskundigen. En ook De Correspondent levert zijn ervaringen op dat gebied. We zullen we niet veel geheim houden, we zijn niet bang dat iemand onze informatie steelt, maar denken juist dat het goed is om kennis te delen. Het academische doel is dus die kennis uitwisselen en in kaart brengen. Ons andere doel is de kansen vergroten dat De Correspondent succesvol wordt in de uitbreiding naar de VS.”

Jay Rosen spreekt de redactie van De Correspondent toe tijdens een bijeenkomst in juni 2017. Foto: Medina Resic.

Hoe bekend is De Correspondent eigenlijk in de VS?

“Ik begeef me veel in journalistieke en academische kringen en op universiteiten weet in elk geval iedereen ervan. Op elk congres waar ik ben komt De Correspondent voorbij als voorbeeld. Men is er zeker niet cynisch over, omdat blijkt dat het werkt. Maar het Amerikaanse publiek kent het nog niet.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor De Correspondent in de VS?

“Tja, dat is waar ik me het meest mee bezig heb gehouden de afgelopen tijd en mijn antwoord evolueert dus steeds. Bij De Correspondent zijn ze zeer zelfverzekerd over hun model. Ze willen grote dingen doen, de oprichters zijn gedreven en ambitieus. Daar hou ik van. Maar we weten niet of het gaat werken. Het is in elk geval geen zekerheid dat het slaagt. Het wordt moeilijk en op dit moment zie ik vooral problemen. Zo werk ik nou eenmaal. Zij zijn goed in het negeren van hoe moeilijk iets is en gewoon door te gaan, vanuit enthousiasme. Dat is een gave.”

“De Nederlandse markt is klein, het is makkelijker om je te onderscheiden dan in de VS. En zo snel als de crowdfunding in 2013 hier aandacht kreeg zal het in de VS nooit lukken, daar is meer concurrentie. Iets anders is de abonneecultuur. Amerikanen worden veel minder snel abonnee van een medium. Maar er is een kentering, door Trump zien veel mensen het belang van onderzoeksjournalistiek en zijn ze bereid ervoor te betalen.”

“Het model van De Correspondent is sterk gebaseerd op talent. Dat moet je dus ook zien te vinden voor een Amerikaanse redactie. Misschien moet je mensen van de New York Times of Washington Post overhalen, maar ja, dat is moeilijk. Een andere route is nieuw talent scouten, maar dat kost tijd en veel kennis. Daar kan ik helpen, mijn netwerk is goed.”

“En er speelt ook nog de praktische uitdaging dat het als niet-Amerikaan erg moeilijk blijkt om een bedrijf in de VS te beginnen. Alleen al een bankrekening opzetten is moeilijk, of een plek vinden, fondsen werven. Het scheelt dat Rob US citizen is. Tegelijk is Rob de belangrijkste persoon hier in Nederland. Ook dat wordt een uitdaging: de Nederlandse kant sterk houden.”

Lees voor meer informatie op De Correspondent het artikel van Jay Rosen: Waarom ik De Correspondent ga helpen de wereld te veroveren.


— of — Reageer

Reacties